ZarejestrujStefan Flückiger

Zastępca Sekretarza Stanu, Szwajcarski Sekretariat Stanu ds. Finansów Międzynarodowych

Zastępca Sekretarza Stanu ds. Finansów Międzynarodowych w Federalnym Departamencie Finansów
Szwajcarii, od kwietnia 2020 r. Kieruje Działem Planowania i Strategii i działa
jako zastępca ds. finansów Szwajcarii w G20.

Stefan Flückiger wstąpił do służby dyplomatycznej Federalnego Departamentu Spraw Zagranicznych w 1989 r. Został oddelegowany do Zimbabwe i Berlina, i najpierw służył jako zastępca szefa misji, a następnie jako ambasador w Szwajcarskiej Delegacji przy OECD w Paryżu od 2006-2014. Między placówkami dyplomatycznymi pracował jako pracownik Banku Światowego na Haiti oraz w Szwajcarskim Think Tanku Avenir Suisse. Przed objęciem obecnego stanowiska Stefan Flückiger był kierownikiem Specjalnych Służb Gospodarczych z Zagranicą w Sekretariacie Stanu ds. Gospodarczych w Szwajcarii, kierując zespołem negocjatorów ds. dwustronnych i wielostronnych umów handlowych i inwestycyjnych ze Szwajcarią. Stefan Flückiger jest Szwajcarem i posiada stopnie naukowe na uniwersytetach w Zurychu i Yale.

Pozostali prelegenci

J.E. Fabrice Filliez

Ambasador Szwajcarii w Polsce

Michał Stępień

Prezes Zarządu Polsko - Szwajcarskiej Izby Gospodarczej; UBS Country Head Poland

Dr Marek Dietl

Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Katarzyna Szwarc

Pełnomocnik Ministra Finansów ds. Rozwoju Rynku Kapitałowego

Piotr Augustyniak, LL.M., MBA, TEP

Partner, PATH Law

Matteo Bernardis

Head UBS Next Intelligence + Investing

Jochen Dürr

Chief Risk Officer of SIX

Michaela Seimen Howat

Sustainable Investing Strategist , UBS Global Wealth Management

Dorota Hutny

Menedżer w zespole usług dla sektora finansowego w PwC

Norbert Jeziolowicz

Dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych w Związku Banków Polskich

Radomir Mastalerz

CEO WealthArc

Patrick Odier

Prezes, Building Bridges

Dr. Tomasz Orpiszewski

Starszy wykładowca, Centrum Zarządzania Aktywami i Majątkiem, Uniwersytet Nauk Stosowanych w Zurych

Thibaut Rouquette

Head of Partnerships, F10 Incubator & Accelerator

Joanna Smolik

Dyrektor Departamentu Relacji Strategicznych w Banku Gospodarstwa Krajowego

Prof. Dr. Cornelia Stengel

Radca Prawny / Partner Kellerhals Carrard, Dyrektor Współzarządzający Swiss Fintech Innovations

Dr. Anna Stünzi

Wykładowca HSG; Członek Zarządu Descartes Finance; Prezes foraus - Szwajcarskiego Forum Polityki Zagranicznej

Paweł Widawski

Prezes FinTech Poland

Prof. Dr Hab. Witold Wiliński

GPW Tech S.A., CEO

Dr Katarzyna Wilk

CEO Swiss Impact Lead, Prezeska Swiss Impact Lead Foundation

Dr Tomasz Wiśniewski

Koordynator Strategii ESG dla Rynku Kapitałowego, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Pablo Padrutt

Szef Sekcji Ekonomicznej, Finansowej i Naukowej Ambasady Szwajcarii w Polsce

Ulrich Schwendimann

Dyrektor Zarządzający Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej