ZarejestrujProf. Dr. Cornelia Stengel

Radca Prawny / Partner Kellerhals Carrard, Dyrektor Współzarządzający Swiss Fintech Innovations

Cornelia Stengel jest prawnikiem ds. rynku finansowego i prawa ochrony danych oraz posiada szczególne doświadczenie w analizie prawnej nowych produktów, systemów i technologii na rynku finansowym. Towarzyszy projektom związanym z cyfryzacją, FinTech, technologią blockchain/distributed ledger oraz polityką danych we wszystkich fazach, od przeglądu i wdrażania wymagań biznesowych i regulacyjnych po ustalenia umowne i projektowanie procesów wewnętrznych.

Cornelia Stengel łączy wiedzę prawniczą z doświadczeniem biznesowym zdobytym i rozwijanym w ramach grupowej obsługi prawnej oraz jako sekretarz zarządu szwajcarskiego dostawcy usług finansowych, a także współdyrektor Swiss FinTech Innovations (SFTI) i dyrektor zarządzający Stowarzyszenia Swiss Leasing  (SLV). Towarzyszy szeroko zakrojonym projektom oraz doradza zarządom oraz innym decydentom w kwestiach prawnych i reputacyjnych w swoich obszarach praktyki.

Cornelia Stengel wnosi swoje praktyczne doświadczenie do środowiska akademickiego jako profesor wizytujący i szef interdyscyplinarnego #FinTank w FHNW oraz wykładowca na różnych uniwersytetach.

Ponadto Cornelia Stengel jest zaangażowana w grupy robocze i stowarzyszenia związane z jej obszarami działalności, na przykład jako członek grup roboczych Financial Market Policy i Data Policy w economyuisse lub jako członek Szwajcarskiej Federacji Blockchain. Jako ekspert wspierała Administrację Federalną w związku z przygotowaniem projektu ustawy DLT i jest wybierana na stałego gościa Komisji ds. Cyfryzacji Związku Banków Szwajcarskich (SBA).

Pozostali prelegenci

J.E. Fabrice Filliez

Ambasador Szwajcarii w Polsce

Michał Stępień

Prezes Zarządu Polsko - Szwajcarskiej Izby Gospodarczej; UBS Country Head Poland

Dr Marek Dietl

Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Katarzyna Szwarc

Pełnomocnik Ministra Finansów ds. Rozwoju Rynku Kapitałowego

Stefan Flückiger

Zastępca Sekretarza Stanu, Szwajcarski Sekretariat Stanu ds. Finansów Międzynarodowych

Piotr Augustyniak, LL.M., MBA, TEP

Partner, PATH Law

Matteo Bernardis

Head UBS Next Intelligence + Investing

Jochen Dürr

Chief Risk Officer of SIX

Michaela Seimen Howat

Sustainable Investing Strategist , UBS Global Wealth Management

Dorota Hutny

Menedżer w zespole usług dla sektora finansowego w PwC

Norbert Jeziolowicz

Dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych w Związku Banków Polskich

Radomir Mastalerz

CEO WealthArc

Patrick Odier

Prezes, Building Bridges

Dr. Tomasz Orpiszewski

Starszy wykładowca, Centrum Zarządzania Aktywami i Majątkiem, Uniwersytet Nauk Stosowanych w Zurych

Thibaut Rouquette

Head of Partnerships, F10 Incubator & Accelerator

Joanna Smolik

Dyrektor Departamentu Relacji Strategicznych w Banku Gospodarstwa Krajowego

Dr. Anna Stünzi

Wykładowca HSG; Członek Zarządu Descartes Finance; Prezes foraus - Szwajcarskiego Forum Polityki Zagranicznej

Paweł Widawski

Prezes FinTech Poland

Prof. Dr Hab. Witold Wiliński

GPW Tech S.A., CEO

Dr Katarzyna Wilk

CEO Swiss Impact Lead, Prezeska Swiss Impact Lead Foundation

Dr Tomasz Wiśniewski

Koordynator Strategii ESG dla Rynku Kapitałowego, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Pablo Padrutt

Szef Sekcji Ekonomicznej, Finansowej i Naukowej Ambasady Szwajcarii w Polsce

Ulrich Schwendimann

Dyrektor Zarządzający Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej