ZarejestrujJ.E. Fabrice Filliez

Ambasador Szwajcarii w Polsce

Fabrice Filliez jest zawodowym dyplomatą. Przed powołaniem na Ambasadora w RP w latach 2018-2022 pełnił funkcję Ambasadora w Republice Singapuru i Sułtanacie Brunei. Wcześniej przez pięć lat pracował w Bernie w Szwajcarskim Sekretariacie Stanu ds. Międzynarodowych Finansów z tytułem Ambasadora ds. wielostronnych spraw podatkowych, gdzie był odpowiedzialny za reprezentowanie interesów Szwajcarii w ważnych wielostronnych negocjacjach podatkowych, w szczególności na Światowym Forum Przejrzystości Podatkowej i Wymiany Informacji. Ponadto w trakcie swojej kariery obejmował stanowiska w Ambasadzie Szwajcarii w Londynie, w Dyrektoriacie do Spraw Europejskich w Bernie, w Misji Szwajcarskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli, a także w Dyrektoriacie ds. Publicznego Prawa Międzynarodowego w Bernie, gdzie był aktywnie zaangażowany w różne negocjacje szwajcarsko-unijne. Fabrice Filliez ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Genewskim oraz uzyskał tytuł magistra prawa europejskiego na Uniwersytecie Brukselskim w Belgii.

 

 

Pozostali prelegenci

Michał Stępień

Prezes Zarządu Polsko - Szwajcarskiej Izby Gospodarczej; UBS Country Head Poland

Dr Marek Dietl

Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Katarzyna Szwarc

Pełnomocnik Ministra Finansów ds. Rozwoju Rynku Kapitałowego

Stefan Flückiger

Zastępca Sekretarza Stanu, Szwajcarski Sekretariat Stanu ds. Finansów Międzynarodowych

Piotr Augustyniak, LL.M., MBA, TEP

Partner, PATH Law

Matteo Bernardis

Head UBS Next Intelligence + Investing

Jochen Dürr

Chief Risk Officer of SIX

Michaela Seimen Howat

Sustainable Investing Strategist , UBS Global Wealth Management

Dorota Hutny

Menedżer w zespole usług dla sektora finansowego w PwC

Norbert Jeziolowicz

Dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych w Związku Banków Polskich

Radomir Mastalerz

CEO WealthArc

Patrick Odier

Prezes, Building Bridges

Dr. Tomasz Orpiszewski

Starszy wykładowca, Centrum Zarządzania Aktywami i Majątkiem, Uniwersytet Nauk Stosowanych w Zurych

Thibaut Rouquette

Head of Partnerships, F10 Incubator & Accelerator

Joanna Smolik

Dyrektor Departamentu Relacji Strategicznych w Banku Gospodarstwa Krajowego

Prof. Dr. Cornelia Stengel

Radca Prawny / Partner Kellerhals Carrard, Dyrektor Współzarządzający Swiss Fintech Innovations

Dr. Anna Stünzi

Wykładowca HSG; Członek Zarządu Descartes Finance; Prezes foraus - Szwajcarskiego Forum Polityki Zagranicznej

Paweł Widawski

Prezes FinTech Poland

Prof. Dr Hab. Witold Wiliński

GPW Tech S.A., CEO

Dr Katarzyna Wilk

CEO Swiss Impact Lead, Prezeska Swiss Impact Lead Foundation

Dr Tomasz Wiśniewski

Koordynator Strategii ESG dla Rynku Kapitałowego, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Pablo Padrutt

Szef Sekcji Ekonomicznej, Finansowej i Naukowej Ambasady Szwajcarii w Polsce

Ulrich Schwendimann

Dyrektor Zarządzający Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej