Ulrich Schwendimann

Ulrich Schwendimann aktywnie łączy polskie i szwajcarskie środowiska biznesowe. Jego działania obejmują doradztwo zarówno dla polskich, jak i szwajcarskich firm, chcących wejść na zagraniczne rynki, a także organizację wydarzeń i innych inicjatyw dedykowanych różnym grupom zawodowym i branżom.

Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza jest niezależnym dwustronnym stowarzyszeniem reprezentującym ponad 200 szwajcarskich i polskich firm. Jest zarejestrowana w Warszawie jako stowarzyszenie dobrowolne zgodnie z polskim prawem i nie jest finansowana przez instytucje publiczne. Izba wspiera networking wśród swoich członków, dba i promuje ich  interesy, organizuje wydarzenia oraz przyczynia się do pomyślnego dwustronnego handlu i inwestycji.

Ulrich Schwendimann ukończył studia slawistyczne i biznesowe na Uniwersytecie w Zurychu oraz Executive MBA na Politechnice Warszawskiej. Przed podjęciem pracy w Izbie pracował jako dziennikarz i badacz na Uniwersytecie w Zurychu.

Pablo Padrutt

Pablo Padrutt jest Szefem Sekcji Ekonomicznej, Finansowej i Naukowej Ambasady Szwajcarii w Polsce. Jako szwajcarski dyplomata zawodowy pracował w Bernie i Prisztinie, a w lipcu 2020 r. przeniósł się do Warszawy. Przed podjęciem pracy w służbie zagranicznej Pablo pracował jako konsultant ds. zarządzania w Indiach i Szwajcarii. Posiada tytuł magistra stosunków międzynarodowych z Graduate Institute of International and Development Studies w Genewie oraz Master of Advanced Studies in Development and Cooperation z ETH Zurich.

Dr Tomasz Wiśniewski

Doktor nauk ekonomicznych, Przewodniczący Rady Nadzorczej GPW Benchmark S.A. oraz wicedyrektor Działu Rozwoju Produktów Informacyjnych i Wskaźników  na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie odpowiedzialny za realizację strategii ESG dla rynku kapitałowego. W 2009 roku odpowiadał za uruchomienie pierwszego indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie w Europe Centralnej – RESPECT Index. W 2013 roku z jego inicjatywy GPW, jako ósma giełda na świecie przystąpiła do inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych Sustainable Stock Exchanges. Natomiast w 2019 roku odpowiadał za wprowadzenie indeksu WIG-ESG – pierwszego benchmarku ESG dla krajowego funduszu inwestycyjnego. W ostatnim okresie koordynował publikację pierwszego na rynku polskim przewodnika ESG dla spółek: „Wytyczne do raportowania ESG. Przewodnik dla spółek notowanych na GPW” oraz Strategię ESG dla rynku kapitałowego.

Od wielu lat związany z zagadnieniami ESG m.in. jako członek zespołu do spraw raportowania niefinansowego Ministerstwa Finansów,  grupy roboczej do spraw zrównoważonych finansów SRRK.

Ponadto autor i współautor raportów, artykułów i opracowań naukowych na temat znaczenia zagadnień ESG na rynku kapitałowym, w tym jedynego na polskim rynku kapitałowym badania „Decyzje inwestycyjne a społeczna odpowiedzialność firm”.

Dr Katarzyna Wilk

Ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju i zrównoważonych finansów, wykładowczyni akademicka, CEO Swiss Impact Lead – firmy doradczej w obszarze sustainable finance i prezeska Swiss Impact Lead fundacji wspierającej edukację w obszarze zrównoważonych finansów i rozwój impact startupów. Dr Wilk wykładała na uniwersytecie Yale, Ohio State i EOI. Pełniła funkcje doradcy d/s polityki dla Gabinetu Prezydenta Komisji Europejskiej, aktualnie jest ekspertką Horizon Europe. Absolwentka Uniwersytetu Yale, gdzie uzyskała stopień doktora socjologii, oraz Szkoły Głównej Handlowej, na Harvardzie uzyskała Certyfikat Environmental Policy and International Sustainable Development. Jest autorką licznych publikacji naukowych i w obszarze polityki społecznej. 

Prof. Dr Hab. Witold Wiliński

CEO na GPW Tech S.A. (członek Grupy Giełdowej odpowiedzialny za komercjalizację oprogramowania dedykowanego dla sektora finansowego).
Profesor w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (Instytut Międzynarodowej Polityki Gospodarczej).
Wcześniej członek Zarządu Asseco Systems S.A. i Softbank Serwis S.A., Rady Nadzorczej KDPW S.A.

Paweł Widawski

Prezes FinTech Poland. Wcześniej wiceprezes Fundacji Polska Bezgotówkowa, dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej w Związku Banków Polskich, członek Zarządu Europejskiej Rady ds. Płatności, członek Komitetu Systemów Płatniczych Europejskiej Federacji Bankowej, członek Payment Systems Market Expert Group przy Komisji Europejskiej i niezależny członek rad nadzorczych wiodących instytucji płatniczych w Polsce (First Data Polska S.A., PayU S.A.), Dyrektor Founder Institute w Warszawie. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Leadership Academy of Poland. Paweł jest również adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz kierownikiem Centrum Regulacji Usług i Technologii Finansowych na WPIA UW. Uzyskał dyplom z wprowadzenia do prawa angielskiego i prawa Unii Europejskiej na Uniwersytecie w Cambridge

Dr. Anna Stünzi

Dr. Anna Stünzi is the President of foraus, a Swiss think tank on foreign policy. She studied psychology and economics at the Universities of Zurich and Copenhagen, received her doctorate at the Center of Economic Research at ETH Zurich and now works as a Postdoctoral Researcher at the University of St. Gallen. Her research centers on questions related to environmental economics, sustainable finance and governance. Beside research Anna Stünzi is a member of the Board of Directors at Descartes Finance. Since 2011 she has been a member of the grassroots think tank foraus where she has co-authored multiple publications, was co-head of the Environment, Energy and Transportation Program between 2016 and 2019 and cofounded the project ’Sustainable FinTech’ in 2016. Since November 2019, she has been the President of foraus.

Prof. Dr. Cornelia Stengel

Cornelia Stengel jest prawnikiem ds. rynku finansowego i prawa ochrony danych oraz posiada szczególne doświadczenie w analizie prawnej nowych produktów, systemów i technologii na rynku finansowym. Towarzyszy projektom związanym z cyfryzacją, FinTech, technologią blockchain/distributed ledger oraz polityką danych we wszystkich fazach, od przeglądu i wdrażania wymagań biznesowych i regulacyjnych po ustalenia umowne i projektowanie procesów wewnętrznych.

Cornelia Stengel łączy wiedzę prawniczą z doświadczeniem biznesowym zdobytym i rozwijanym w ramach grupowej obsługi prawnej oraz jako sekretarz zarządu szwajcarskiego dostawcy usług finansowych, a także współdyrektor Swiss FinTech Innovations (SFTI) i dyrektor zarządzający Stowarzyszenia Swiss Leasing  (SLV). Towarzyszy szeroko zakrojonym projektom oraz doradza zarządom oraz innym decydentom w kwestiach prawnych i reputacyjnych w swoich obszarach praktyki.

Cornelia Stengel wnosi swoje praktyczne doświadczenie do środowiska akademickiego jako profesor wizytujący i szef interdyscyplinarnego #FinTank w FHNW oraz wykładowca na różnych uniwersytetach.

Ponadto Cornelia Stengel jest zaangażowana w grupy robocze i stowarzyszenia związane z jej obszarami działalności, na przykład jako członek grup roboczych Financial Market Policy i Data Policy w economyuisse lub jako członek Szwajcarskiej Federacji Blockchain. Jako ekspert wspierała Administrację Federalną w związku z przygotowaniem projektu ustawy DLT i jest wybierana na stałego gościa Komisji ds. Cyfryzacji Związku Banków Szwajcarskich (SBA).

Joanna Smolik

W BGK pracuje od 2010 r., jako specjalista i ekspert w Departamencie Finansowania Strukturalnego , a od 2014 r. jako dyrektor biura odpowiedzialnego za strukturyzację finansowania dla sektora energetycznego, transportowego i komunalnego. W 2020 r. objęła funkcje dyrektora Biura Strukturyzacji Transakcji Trudnych zajmującego się wczesną restrukturyzacją przedsiębiorstw. Od kwietnia 2021 r. jest dyrektorem Departamentu Relacji Strategicznych, którego głównym zadaniem jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski poprzez dostarczanie rozwiązań finansowych oraz kompleksowej obsługi bankowej dla kluczowych podmiotów gospodarczych.

W BGK jest także dyrektorem programu „Bezpieczeństwo strategiczne”. Celem programu jest wypracowywanie i wdrożenie rozwiązań finansowych odpowiadających na potrzeby rynkowe w obszarze energetyki, sektora paliwowego, obronności i cyberbezpieczeństwa.

Oprócz pracy w BGK, swoje doświadczenie zawodowe zbierała m.in. w TFI Energa SA, gdzie była dyrektorem Biura Zarządzania Aktywami Niepublicznymi. Ukończyła studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej na kierunku „finanse i bankowość” oraz w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na kierunku „ekonomia”.

Prywatnie, lubi aktywnie spędzać swój wolny czas, interesuje się także architekturą wnętrz.

Thibaut Rouquette

Thibaut kieruje współpracą partnerską w F10. Spędził ponad dekadę budując i inwestując w innowacyjne nowe przedsięwzięcia, a także doradzając dużym instytucjom finansowym w nawiązywaniu współpracy z najlepszymi firmami FinTech na świecie. Przed dołączeniem do F10 kierował inicjatywami innowacyjnymi dla SIX i był Współzałożycielem w The Heart, z siedzibą w Warsaw UNIT.