ZarejestrujPanel dyskusyjny I: Zrównoważone finanse w Polsce i Szwajcarii – dziś i jutro

NAGRANIE PL | RECORDING EN

Tomasz Wiśniewski, Koordynator Strategii ESG dla Rynku Kapitałowego, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Joanna Smolik, Dyrektor Departamentu Relacji Strategicznych w Banku Gospodarstwa Krajowego

Dr. Katarzyna Wilk, CEO, Swiss Impact Lead

Piotr Augustyniak, Partner, PATH Law

Dr. Jochen Dürr, Chief Risk Officer, SIX

Moderator:  Dr Tomasz Orpiszewski, Uniwersytet Nauk Stosowanych w Zurychu