ZarejestrujKey Note: Jak państwo może wspierać innowacje i zrównoważony rozwój w sektorze finansowym?

Katarzyna Szwarc, Pełnomocnik Ministra Finansów ds. Rozwoju Rynku Kapitałowego  NAGRANIE PL  | RECORDING EN

Stefan Flückiger, Zastępca Sekretarza Stanu, Szef Szwajcarskiego Sekretariatu Stanu ds. Finansów Międzynarodowych  NAGRANIE PL | RECORDING EN