ZarejestrujSIX Global Services AG S.A.

Partner Biznesowy

SIX obsługuje infrastrukturę dla centrów finansowych w Szwajcarii i Hiszpanii, zapewniając w ten sposób przepływ informacji i środków pieniężnych pomiędzy uczestnikami rynku finansowego. SIX oferuje usługi giełdowe, informacje finansowe i usługi bankowe w celu zwiększenia wydajności, jakości i innowacyjności w całym łańcuchu wartości. SIX buduje również infrastrukturę cyfrową na nowe tysiąclecie.

Pozostali partnerzy

Organizatorzy:


Patroni i Partnerzy Instytucjonalni:


Partnerzy Biznesowi: